Els artistes i els artesans són, normalment, animals solitaris i reservats. Treballen dins en el seu cau, apartat d’ulls curiosos que voldrien aprendre els seus secrets, les seves tècniques, entendre d’on surten les seves idees i quins són els seus trucs. Furgar en els seus quaderns d’esbossos, observar aquelles obres en procés i d’altres que han quedat inacabades. Ser el primer en poder veure les seves últimes creacions. Veure com es gesten els seus projectes futurs...
Vine a veure’ns... i torna’t curiós!